Nyheder Produkter Priser Kontakt Om AgerCon

AgerMenu 0.04

Velkommen til AgerCon

AgerCon er en foredrags-, kursus- og rådgivningsvirksomhed om og i Open Source.

Kerneydelserne er rådgivning omkring brug af Open Source i mindre virksomheder - specielt det danske økonomisystem SALDI - samt foredrag om og undervisning i styresystemet Linux, fil- og printerserveren Samba, webserveren Apache og scriptsproget PHP.

I mindre omfang tilbydes også udvikling af hjemmesideløsninger, skrivning af artikler om Open Source samt installation og drift af it-løsninger baseret på Linux.

AgerCon er en produktionsenhed under DANOSOFT ApS.