Nyheder Produkter Priser Kontakt Om AgerCon Oplysninger

AgerMenu 0.04

Om AgerCon

AgerCon er en produktionsenhed i DANOSOFT ApS omdrejningspunktet for alle aktiviteter herunder foredrag, undervisning, rådgivning, installering, drift og udviklingsopgaver samt blogging og kommentarer i diverse debatter.

AgerCon blev startet som en enkeltmandsvirksomhed 1. januar 2006 af Claus Agerskov. 1. april 2014 blev aktiviteterne overtaget at DANOSOFT ApS, hvor Claus samme dato startede i fleksjob, som er uforeneligt med egen enkeltmandsvirksomhed.

AgerCons vision:
It-infrastrukturen hos små og mellemstore virksomheder i Kongeriget Danmark primært er baseret på Open Source.

Visionen forsøges realiseret ved at påvirke beslutningtagere i såvel de små og mellemstore virksomheder, der skal udvide deres brug af it-løsninger baseret på Open Source, som de virksomheder, der udvikler, leverer og drifter it-løsninger eller dele af software til disse.

Nogle påvirkes direkte som kunder og andre samarbejdspartnere, andre indirekte gennem branche- og interesseforeninger, blogindlæg og kommentarer til debatten såvel på nettet som ved fremmøde.

Fortaler - ikke evangelist

Jeg er fortaler for Open Source, men ikke en evangelist som ser Open Source, som den rigtige løsning for alle virksomheder eller it-løsninger. Så ved rådgivning omkring Open Source er målet ikke at opfylde visionen for hver enkelt virksomhed, men kun når det giver mening såvel organisatorisk som økonomisk.

Eksempel:
En virksomhed på tusindvis af medarbejdere havde hyret mig til en dags rådgivning omkring skift til Open Source, så der kunne opnås besparelser.
 
Jeg blev overrasket, da det viste sig, at de forventede et stort overskud for det igangværende regnskabsår, som de kunne forbedre resultatet ved besparelser på et hurtigt skift til Open Source.
 
Med de lange aftaler de havde ville overskud på investeringen ligge fire til otte år ude i fremtiden, så anbefalingen blev, skift ved aftaleudløb og nyindkøb.