Nyheder Produkter Priser Kontakt Om AgerCon

AgerMenu 0.04

Standardpriser

Denne side viser standardpriserne for en række af de produkter og ydelser, AgerCon leverer.

Generelt

Alle priser er eksklusiv transport og eventuel logi, hvis ikke andet er anført.

Alle priser er eksklusiv moms.

Alle priser er i danske kroner (DKK).

Konsulentydelser

Beskrivelse Pris Bemærkning
Planlagt konsulenttime 850,00 Afregnes per påbegyndt kvartér á 212,50.
Uplanlagt konsulenttime 1.500,00 Afregnes per påbegyndt time.
SALDI-konsulenttime 850,00 Afregnes per påbegyndt kvartér á 212,50 for planlagte og per pågyndt time for uplanlagte.
SALDI-udviklingstime 850,00 Afregnes per påbegyndt time.

Transport

Beskrivelse Pris Bemærkning
Planlagt transporttid per time 400,00 Afregnes per påbegyndt kvartér á 100,00.
Uplanlagt transporttid per time 1.500,00 Afregnes per påbegyndt time.
Befordring i eget køretøj per km 3,53 Statens takst for befordring i eget køretøj for 2017.
Befordring med taxa, færge, fly samt offentlige transportmidler Efter bilag Valg af disse transportmidler aftales inden arbejde påbegyndes med mindre der ikke er nogle alternativer.
Bro- og parkeringsafgift Efter bilag Medmindre der er tale om parkeringsafgift i forbindelse med uretmæssig parkering.
Logi Efter bilag Logisted aftales på forhånd.

Undervisning og foredrag

Beskrivelse Pris Bemærkning
SALDI-begynder 850,00 To timers specifik eneundervisning.
SALDI-begynder ekstratime 400,00 Pr. ekstra time specifik eneundervisning.
Deltager på halvdagskursus 1.600,00 Når AgerCon selv afholder kurser.
Deltager på heldagskursus 3.000,00 Når AgerCon selv afholder kurser.
Deltager på todageskursus 5.400,00 Når AgerCon selv afholder kurser.
Deltager på tredageskursus 7.500,00 Når AgerCon selv afholder kurser.
Deltager på firdageskursus 9.800,00 Når AgerCon selv afholder kurser.
Deltager på femdageskursus 12.000,00 Når AgerCon selv afholder kurser.
Underviser på halvdagskursus 4.500,00 Når AgerCon underviser på kundens lokation, hvor kunden sørger for forplejning og udstyr.
Underviser på heldagskursus 8.000,00 Når AgerCon underviser på kundens lokation, hvor kunden sørger for forplejning og udstyr.
Underviser på todageskursus 15.000,00 Når AgerCon underviser på kundens lokation, hvor kunden sørger for forplejning og udstyr.
Foredrag 5.000,00 Eksklusiv transport og eventuel logi.